Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
Shri Sadguru Satam Maharaj
श्री सदगुरु समर्थ साटम महाराज भजन और आरती
संगीत आणि गायक शैलेंद्र भारती भाषा हिंदी
Track
Duration
Track
Duration
नीवेदन
०२ :०२
घनश्याम
०५:२९
उठी गुरु साटम
०४:१३
जयदेव जयदेव (मराठी)
०२:२१
आरती सप्रेम
०३:३३
ओवाळू आरती
०२:५७
निर्गुण
०२:०५
जयदेव जयदेव (हिंदी)
०१:४६
मंत्र पुष्पांजली
०१:५१
चलता ही थकला
०७:३६
गजर
०६:५१
१०८ नामवली
११:१५
नामस्मरण
०६:०४